نمایش یک نتیجه

آدام اسمیت پدر علم اقتصاد است و کتاب ثروت ملل اولین اثر جدی‌ای است

که در مورد این علم به رشته تحریر درآمد. بعدها دانشمندان زیادی نظرات او

را چالش کشیدند و این علم را پیش بردند. بااین‌وجود بد نیست بدانید که

همه‌چیز از کجا شروع شد.

82 : تعداد دانلودها