قلعه حیوانات

قلعه حیوانات نام رمانی است به نویسندگی جورج اورل و همه حوادث ان درون مزرعه ای اتفاق می افتد و دلیل تمام اتفاقات هم انقلاب حیوانات علیه ظلم و رسیدن به ازادی می باشد…

4 : تعداد دانلودها