درباره ما

یونیکده

درباره ما

سایت یونیکده با هدف ایجاد محیط رایگان و ساده انتشار کتاب و جزات دانشگاهی و مقالات نوشته شده توسط شما است که با استفاده از ان میتواننید به درامد برسید.

در این سایت امکانات متنوعی قرار داده شده و در اینده نیز اگر ما را حمایت نمایید امکانات بیشتر و درحوزه های متنوع قرار داده خواهد شد.

ما بیشتر از انکه به فکر درامدزایی خود باشیم به فکر رضایت و افزایش درامد شما هستیم  این یک شعار نیست بلکه واقعیت است چون هر چقدر درامد شما زیاد باشد درامد ما نیز به تبع ان زیاد خواهد بود

اگر اشکالی در سایت میبینید به ما گزارش دهید تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکل اقدام نماییم.

با ما همراه بمانید زیرا ما هنوز در ابتدای راهیم زیرا ما اهداف بسیار بزرگتری در سر داریم

روزی با ما به جهانی شدن خواهید اندیشید زیرا هدف ما همین است و مفهوم یونی کده نیز دهکده جهانی می باشد

ارادت مند شما مدیر سایت:جمشید دهقانی