قلعه حیوانات

تعداد محصول فروخته شده: 0

قلعه حیوانات نام رمانی است به نویسندگی جورج اورل و همه حوادث ان درون مزرعه ای اتفاق می افتد و دلیل تمام اتفاقات هم انقلاب حیوانات علیه ظلم و رسیدن به ازادی می باشد…

11 : تعداد دانلودها