داغ ترینها!

 برای دانلود رایگان لطفا وارد یا عضو شوید.با تشکر

 برای دانلود رایگان لطفا وارد یا عضو شوید.با تشکر

 برای دانلود رایگان لطفا وارد یا عضو شوید.با تشکر

 برای دانلود رایگان لطفا وارد یا عضو شوید.با تشکر

 برای دانلود رایگان لطفا وارد یا عضو شوید.با تشکر

قلعه حیوانات نام رمانی است به نویسندگی جورج اورل و همه حوادث ان درون مزرعه ای اتفاق می افتد و دلیل تمام اتفاقات هم انقلاب حیوانات علیه ظلم و رسیدن به ازادی می باشد…

 برای دانلود رایگان لطفا وارد یا عضو شوید.با تشکر

دسته بندی ها!