درخت سان ها

درخت سانها

درخت سان ها

 

درخت سان ها دسته ای از نانو مواد هستند که دارای ساختار شاخه ای یا درخت وار در مقیاس نانو می باشند.

شاخه شاخه شدن ساختارها،خواص و ویژگی های خاصی در ان ساختار ایجاد می کند.به عنوان مثال اگر ساقه درخت دارای ساختار شاخه ای نبود و فقط به صورت یک بخش تک ساقه ای بود،ایا می توانست تمامی برگ هایش را در معرض نور خورشید و یا هوا قرار دهدو از انها استفاده کند؟و یا اگر ریشه درخت دارای ساختار شاخه ای نبود می توانست براحتی درخت را در درون خاک ثابت نگه دارد و از نقاط دور دست اب و مواد لازم را برای گیاه بدست اورد؟ پس ساختار شاخه ای ساقه و ریشه درخت توانایی ها و ویژگی های خاصی به ان می بخشد.

ساختار شاخه ای را نیز در خلقت سایر موجودات زنده نیز می توان ملاحظه کرد به عنوان مثال در ریه انسان و سایر حیوانات.ساختار شاخه ای ریه باعث می شود که حداکثر سطح فعال برای تبادل اکسیژن با جریان خون برای موجودات زنده فراهم شود.این ساختار باعث می شود که قبل از اینکه جریان خونی که وارد ریه شده است به قلب برگردد،بتواند با هوای موجود در ریه تبادل اکسیژن را انجام دهد.

مثال دیگر سامانه ی مرکزی اعصاب و مغز موجودات زنده است که دارای سلول هایی با ساختار شاخه ای می باشد.ساختار شاخه ای سلول های عصبی باعث می شود تا این سلول ها قادر به تبادل مواد و اطلاعات با بافت های اطراف خود به میزان حداکثر باشد.

مثال های بسیار زیاد دیگری نیز در طبیعت وجود دارد ولی انچه که مسلم است این است که طبیعت در مسیر تکاملی خود ساختارهای شاخه ای را با موفقیت بکار برده است.دقیقا چنین استنتاجی را می توان برای نانو مواد دارای ساختار شاخه ای نمود،که وجود این ساختار در ماده ایجاد توانمندی ها و ویژگی های خاصی را می نماید.

خواندن بیشتر  پارامترهای راکا

در شیمی آلی ایجاد ساختار های شاخک دار از قدمت کمی برخوردار بوده و زمینه ای جدید محسوب میشود.اولین ساختار شاخه ای در سال ۱۹۷۸ توسط وگتل و همکارانش ایجاد شد.این ساختارهای مولکولی کوچک در ابتدا مولکول های ابشارکی نامیده شدند.

این ساختارها در حقیقت مولکول های بزرگی هستند که در درون انها مولکول های کوچکتری بکار رفته است.سالها بعد تومالیا و گروه همکارش دسته ای جدید از این ساختارها را با استفاده از گروه جدیدی از آمیدهای شامل بسپارک های ابشارکی تهیه کردند که بزرگ مولکول های شاخه ای را به ارمغان اورد.اینجا بود که تومالیا و همکارانش روی این ترکیب جدید نامگذاری جدید کردند و انرا درخت سان ها یا دندریمرها نامیدند.این واژه ریشه ای یونانی دارد که در ان dendros به معنای درخت و یا شاخه و meros نیز به معنای بخش یا جزء می باشد.

 

واژگان مصطلح در شیمی درخت سان ها

 

واژگانی که در شیمی درخت سا نه مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :بسپار های فرا منشعب،شاخک های پیوندی،شاخه ای،نسل،پوسته یا قشر،گاز انبر و گروه پایانی که در اینجا به معرفی هر کدام از انها می پردازیم.

 بسپارهای فرا منشعب

به دسته ای مهم از بسپارها اشاره دارد که با بسپار شدن نامنظم تک پارهای  ABn در طی یک مرحله واکنش ایجاد میشوند.درخت سان هایی که به بسپارهای فرا منشعب تعلق دارند دارای ساختار محدود و متناهی بوده که با نظم بسیار زیادی ارایش یافته است.

بسپارهای شاخک دار پیوندی

بسپارهای شاخک دار پیوندی همانند درخت سان ها می توانند با ساختار بسیار منظم تهیه شوند.اما بر خلاف درخت سان ها،بسپارهای شاخک دار پیوندی در اطراف یک زنجیره بسپار خطی متمرکز  میشوند که انشعابات ان حاوی زنجیره های بسپارهای  چند تک پار است که به زنجیره خطی بسپار مرکزی متصل شده اند.

بسپارهای شاخه ای

این واژه در مورد ساختار های سه گوش(مثلثی) شاخک دار بدون هسته بکار می رود که در این مورد درخت سان می تواند از تجمع دو بسپار شاخه ای یا بیشتر ایجاد شود.این دسته از بسپارها فرا منشعب برای تهیه درخت سان ها با روش اتصال قطعات بکار برده میشوند.

خواندن بیشتر  اثر انبساط بار

نسل

این واژه برای تمام طرح ها و فرا انشعاب های درخت سان ها مشترک می باشد،که در ان از مرکز درخت سان به سمت پیرامون ،لایه هایی هم ساختار بین نقاط مرکزی یا نقاط انشعاب ایجاد می شوند.

پوسته یا قشر

پوسته درخت سان،همان قسمت های هم ساختار فضایی بین نقاط انشعاب یا همان فضای بین دو نسل است.قشر خارجی یا انتهایی نیز فضای  بین سطح و خارجی ترین نقاط انشعاب می باشد و قشر داخلی نیز عموما به فضای درون درخت سان اشاره می کند.

گاز انبر

درخت سان در پوسته خارجی دارای تعداد زیادی گاز انبر یا چنگال می باشد که توسط اخرین نقطه انشعابریالقبل از رسیدن به سطح ،ایجاد می شود.

گروه پایانی

این گروه همچنین تحت گروه انتهایی و یا گروه سطح درخت سان نیز نامیده می شود.به عنوان مثال،درخت سان هایی که دارای گروه های پایانی آمینی هستند تحت عنوان درخت سان های پایان یافته آمینی نامیده می شوند.

کتاب های پیشنهادی!

1 : تعداد دانلودها

10 : تعداد دانلودها

6 : تعداد دانلودها

245 : تعداد دانلودها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *